Wat te doen bij een klacht?
Praktijk Eensgezind is aangesloten bij beroepsvereniging NIP en SKJ. Dat betekent dat we ons houden aan de kwaliteitseisen die deze beroepsverenigingen stellen.
Mocht u niet tevreden zijn over het handelen van of werken met mij, dan hoop ik dat u dit bij me meldt. Ik ga dan graag met u in gesprek en ik probeer samen met u tot een oplossing te komen.

Beroepscode
Bent u van mening dat ik me niet aan de beroepscode heb gehouden, dan heeft u de mogelijkheid een klacht tegen me in te dienen bij het College van Toezicht van de desbetreffende beroepsvereniging.