Wat kost het?

Hieronder vindt u de prijzen per individuele behandeling, per volledige behandeling en kunt u informatie vinden over de vergoedingen. 

 
 

prijzen per behandeling en gesprek

alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief 21 % BTW

Kort kennismakingsgesprek:                              gratis 

Intakegesprek:                                                     79 euro   

Behandeling kind individueel:                           59 euro per 45 minuten

Gesprek ouderpaar:                                            89 euro per uur

Relatietherapie:                                                   89 euro per uur

Gesprek ouder individueel                                  79 euro per uur 

Relatietherapie individueel                                 79 euro per uur  

Evaluatiegesprek:                                                79 euro per uur

School Gesprek:                                                   79 euro per uur

Adviesgesprek, psycho-educatie                        79 euro per uur        

Spel- en praatgroep KIES                                     150 euro per kind excl 21% BTW

Spel- en praatgroepen KIES op school               n.o.t.p.

Deskundigheidsbevordering scholen                 n.o.t.p

Voorlichtingsbijeenkomst:                                   Gratis

 
Telefonische gesprekken langer dan 15 min worden naar rato in rekening gebracht.

Bovenstaande tarieven zijn inclusief voorbereidingstijd, tussentijdse e-mailcontacten, korte telefonische gesprekken, rapportage en eventueel intercollegiaal overleg. 

Afzegging van afspraken dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Houdt u er rekening mee dat bij niet tijdig annuleren/wijzigen van een afspraak het volledige tarief in rekening wordt gebracht.
 

 
vergoeding.jpg

Vergoedingen

De individuele behandelingen van kinderen kunnen soms door de gemeente vergoed worden. Hiervoor moet u wel een verwijsbrief hebben van de huisarts. Met de praktijk van Buro Leerlingenhulp, waar ik tevens werkzaam ben, heb ik afgesproken dat ik u door mag verwijzen naar hen, als uw kind(eren) voor deze vergoede zorg in aanmerking kan komen.   

Verder ben ik een NIP- en SKJ- geregistreerd psycholoog, waardoor de kosten soms vergoed kunnen worden uit de aanvullende zorgverzekering. De voordelen hiervan zijn dat er geen eigen risico afgedragen moet worden en dat er geen wettelijke eigen bijdrage betaald moet worden. De verschillen in de vergoeding zijn groot. Ook komt het vaak voor dat u niets vergoed krijgt. Ik raad u daarom altijd aan om vooraf bij uw zorgverzekering te informeren of de behandelingen eventueel vergoed kunnen worden.

Ook andere instanties kunnen je helpen met de vergoeding. Bijvoorbeeld het UWV, via het Centrum Indicatiestelling Zorg, werkgevers die soms speciale regelingen hebben, of via een  Persoons Gebonden Budget (PGB).