Mijn interesse in het gezin en specifiek het kind met betrekking tot echtscheidingssituaties bestaat al een lange tijd.  Als ervaringsdeskundige herken ik veel van de scheidingssituaties waar ik in mijn werk mee te maken krijg. Tijdens het werken met kinderen en gezinnen in een scheiding, ondervond ik dat kinderen niet altijd een stem kregen in het proces en zag ik jammer genoeg te vaak dat er na een scheiding veelal sprake was van hoog opgelopen conflicten tussen ouders. Ik ben er zelf van overtuigd dat iedere ouder het beste wil voor zijn of haar kind(eren), maar niet altijd precies weet hoe. Soms kunnen ouders zich verliezen in de strijd, waardoor dit ten koste gaat van de belangen van het kind of soms wordt er onvoldoende aandacht aan het kind geschonken omdat ouders zelf nog een heel verwerkingsproces door moeten maken en niet aan het verwerken van hun eigen verlieservaring zijn toegekomen. Onlangs hoorde ik nog een mooi Surinaamse gezegde wat hier goed uitdrukking aan geeft: "Over de stenen die ouders niet opruimen, struikelen de kinderen".  Verder ben ik van mening dat in veel gevallen een kind echt allebei zijn ouders nodig heeft. Want, zoals een ouder niet kan kiezen tussen zijn / haar kinderen, kan en mag een kind ook niet kiezen tussen zijn of haar ouders. Daarbij is het mijn inziens tevens belangrijk dat ouders de goede voorlichting krijgen wat een scheiding met hun als ouder kan doen, maar ook wat de effecten zijn op het kind. 

Naast scheidingsproblematiek heb ik me tijdens mijn opleiding tot systeemtherapeut verder verdiept in relaties en dus ook in relatietherapie. Ik vroeg me tevens af of er minder scheidingsproblematiek zou zijn en wie weet wel minder scheidingen, als er preventief een goede ondersteuning voor partners zou zijn geweest in moeilijke tijden, een ondersteuning zoals bijvoorbeeld relatietherapie. Vaak gaan partners pas in therapie als hun relatie in erg zwaar weer beland is en dat is natuurlijk logisch, maar er moet natuurlijk altijd hard gewerkt worden aan het onderhoud van je relatie, ook tijdens relatief goede tijden waarin merkbaar wordt dat de communicatie onderling wat verslechtert en / of er meer ruzies 'om niks' ontstaan. Zoals John F. Kennedy: mooi zei: "The time to repair the roof is when the sun is shining." Mijn missie op de lange termijn is dan ook om relatietherapie laagdrempeliger te maken, zodat veel partners er frequenter en eerder gebruik van zullen maken.  

Hoe werk ik? Mijn werkaanpak is transparant, daarbij vind ik het belangrijk om in mijn werk niet aan waarheidsbevinding te doen. Alles wat er gezegd wordt doet er toe en ik vind het belangrijk om zoveel mogelijk uit het hier en nu te halen. Er wordt over mij gezegd dat ik werk met een open, onbevooroordeelde maar deskundige blik. Daarbij kan ik van mezelf zeggen dat ik oprecht geïnteresseerd ben in iedere persoon die voor me zit. Ik vind het tevens belangrijk dat mensen zich gehoord en erkend voelen en dat ze zoveel mogelijk zichzelf durven te zijn bij me.